Arnold Grobman, Chancellor - Richard Allen - Manfred Rommel, Mayor of Stuggart 2549